Trách nhiệm nội dung trên Bí Quyết Làm Đẹp (sau đây viết tắt là BQLD)

Với Điều khoản nội dung này chúng tôi đề nghị tất cả thành viên BQLD hợp tác, tuân thủ các quy định của pháp luật để xây dựng cộng đồng làm đẹp văn minh, lịch sự. Bằng thông báo này chúng tôi tái khẳng định: Nếu như chúng tôi phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy đăng tải nội dung thông tin do BQLD ban hành của bất kỳ thành viên nào, chúng tôi ngay lập tức gỡ bỏ thông tin vi phạm và thông báo tới các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Trách nhiệm của cá nhân đối với các hành vi cung cấp thông tin trên mạng được quy định tại Nghị định 97/2008/NĐ-CP ban hành ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính Phủ về Quản lý Internet và Thông tư 07/2008/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân. Theo đó : "Người sử dụng phải chịu trách nhiệm về những nội dung thông tin do mình đưa vào, lưu trữ, truyền đi trên Internet theo quy định của pháp luật, ( trích khoản 2, Điều 12, Nghị định 97/2008/NĐ-CP)".

Những thông tin vi phạm theo quy định của pháp luật bao gồm:
a) Các thông tin:
1.Chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
2.Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định.
3.Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân.
4.Lợi dụng Internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.
b) Truyền bá các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, các xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật.
c) Sử dụng những thông tin, hình ảnh của cá nhân vi phạm quy định pháp luật.
d) Sử dụng, cung cấp thông tin vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật hiện hành.
e) Sử dụng từ ngữ, hình ảnh miêu tả tỉ mỉ những hành động dâm ô, bạo lực, giết người rùng rợn;
f) Đăng, phát các hình ảnh phản cảm, cung cấp nội dung, hình ảnh, tranh khỏa thân.
g) Những thông tin, hình ảnh khác vi phạm pháp luật, thuần phong mỹ tục.
Những trường hợp vi phạm quy định nói trên tùy theo mức độ có thể bị xử lý từ xử phạt hành chính đến hình sự.